Overgangsopleiding Dir-CP-Ops

De vierde sessie van de overgangsopleiding voor Directeur Commandopost Operaties (Dir-CP-Ops) is deze week gestart. Het is nu de brandweerofficier met de hoogste graad van de zone op wiens grondgebied de interventie plaatsvindt, die de functie van Dir-CP-Ops opneemt.

Vanaf 1 januari 2018 kan je deze functie enkel uitoefenen als je het bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops hebt. 
Lees het volledige artikel (IBZ 23/02/2017)

Terug