Brandveiligheid in serres

Bijlage 6 - Tuinbouwkassen

Nieuw op te richten tuinbouwkassen of serres moeten net als alle andere industriegebouwen brandveilig te zijn. Hiertoe heeft de minister van Binnenlandse Zaken voorschriften uitgevaardigd die opgenomen zijn in bijlage 6 bij het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Deze voorschriften zijn echter niet aangepast aan alle mogelijke risico’s in elk van de industriegebouw, maar dekken het merendeel van de risico’s af die bestaan in een ‘klassiek’ industriegebouw.

Een tuinbouwkas of serre verschilt echter in belangrijke mate van een ‘klassiek’ industriegebouw, waardoor ook de bijhorende voorschriften niet altijd makkelijk te respecteren zijn. De wetgeving voorziet echter in de mogelijkheid om afwijkingen te verkrijgen voor die voorschriften die niet gerespecteerd worden, maar waarvoor een alternatief met een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt voorgesteld. Ook voor tuinbouwkassen of serres is dit mogelijk en een vaak gebruikte manier om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

De Boerenbond heeft een alternatief uitgewerkt waarvan de Commissie voor Afwijking heeft geoordeeld dat deze een gelijkwaardig veiligheidsniveau biedt als de voorschriften van bijlage 6. Dit alternatief is bijgevolg een type-oplossing. Dit alternatief dat uit tal van aangepaste voorschriften bestaat houdt rekening met de bouw en de inrichting van tuinbouwkassen en met de aanwezige risico’s. De tekst van het alternatief is beschikbaar op de website van de Boerenbond.

Terug