"And the nominees are..."

De genomineerden voor de Fire Forum Awards van 17 november zijn gekend. Verschillende korpsen dingen mee naar een prijs.

In de Categorie Brandweer zijn genomineerd:

FIREFORUM AWARD VOOR HET VRIJWILLIGERSKORPS: 3 GENOMINEERDEN
  • Brandweer Hamme: Preventiestand voor het sensibiliseren van burgers naar veiligheid in en om de woning en in het bijzonder naar brandveiligheid toe.
  • Brandweer Zelzate: Alle organisaties en comités bewust maken van het aspect veiligheid met specifiek aandacht voor brandveiligheid. Jeugdverenigingen beschikken continu over de nodige kleine blusmiddelen. De kosten voor onderhoud en keuring worden door de gemeente gedragen. Op deze manier kan men ervan uitgaan dat er in elke jeugdvereniging voldoende middelen aanwezig zijn om elke beginnende brand te kunnen blussen.
  • Brandweer Tielt: De uitwerking van een missie, een visie en drie essentiële kernwaarden voor de vrijwillige brandweerdienst van Tielt.
FIREFORUM AWARD VOOR HET GEMENGD KORPS: 2 GENOMINEERDEN
  • Brandweer Brugge: Het praktisch bruikbaar maken van Actiekaarten (A) en Interventieplannen (IP), zowel op het terrein als bij de dispatching (Mobile GIS), op een eenvoudige en begrijpbare manier.
  • Brandweer Beveren: Het project maakt het mogelijk om via een camerasysteem beelden aan te reiken aan de beslissingsnemers op verschillende niveau’s. Hierdoor wordt een snellere efficiëntere rampenbestrijding mogelijk gemaakt. Er ontstaat een “common operational picture”.
FIREFORUM AWARD VOOR HET BEROEPSKORPS: 2 GENOMINEERDEN
  • Brandweer Antwerpen: Technologie, opleiding, sensibilisering en operaties zijn cruciaal voor een modern brandweerkorps. Brandweer Antwerpen wil zich als een dynamisch, vooruitstrevend en ondernemend korps profileren door vier projecten voor te stellen die sprekend zijn voor de drive in hun korps. (Dimb@, Brandweerinformatiecentrum (BIC), Uitruk industrie en gevaarlijke stoffen (IGS), Opleiding zware en complexe technische interventies).
  • Brandweer Gent: Een zonaal alarmerings- en beheerstool van mensen en middelen. Op ieder moment zijn de beschikbaarheid van mensen en middelen gekend, zowel in de dispatching als in de lokale entiteiten. Dit laatste heeft een bijzonder grote impact op het efficiënt inzetten van mensen en middelen. 
Terug