Autumn Class voor brandweerofficieren

Ook in 2016 organiseert het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) een bijscholing voor brandweerofficieren; dit keer in samenwerking met de provinciale brandweerschool van Henegouwen. 

De ‘Autumn Class’ gaat door van maandag 7 tot donderdag 10 november 2016, waarbij al op zondagavond 6 november een eerste kennismaking en teambuilding wordt voorzien.

Het KCCE is daarom op zoek naar 24 enthousiaste kandidaten, die een intensieve en praktijkgerichte opleiding willen volgen, rond Leaderschip en Incident Command System, Brandbestrijding, evenals Gevaarlijke stoffen en Retex.

De opleiding is toegankelijk voor Nederlandstalige en Franstalige officieren. De lessen zullen zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven worden en er zal ook telkens documentatie worden voorzien in de beide landstalen. Een passieve kennis van de andere landstaal is dus mooi meegenomen voor de netwerkmomenten, maar is zeker niet verplicht.

Een kandidaat-deelnemer moet :

  • officier zijn in een hulpverleningszone;
  • over een zekere operationele ervaring beschikken; ;
  • gemotiveerd zijn en bereid zijn om de opleiding als interne te volgen;
  • duidelijke belangstelling tonen voor de brandweeropleiding en bereid zijn om de verworven kennis en vaardigheden over te dragen naar zijn of haar collega’s;

Net zoals bij de voorgaande edities betalen de deelnemers inschrijvingsgeld. Het KCCE betaalt de rest van de kosten voor deze opleiding. Op dit moment wordt de laatste hand aan het programma gelegd, waarbij getracht wordt de bijdrage per kandidaat zo schappelijk mogelijk te houden.

Schrijf je in

Geïnteresseerd? En voldoe je aan de voorwaarden? Schrijf je dan in via de www.civieleveiligheid.be en dit ten laatste op 15/09/2016.

Terug