Europese Seveso III-richtlijn omgezet naar Belgisch samenwerkingsakkoord

In 2012 verscheen de Europese Seveso III-richtlijn. De doelstelling van de Seveso III-richtlijn is ongewijzigd ten opzichte van de vorige versies, namelijk de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en de beperking van de gevolgen daarvan op de menselijke gezondheid en het milieu. De Seveso III-richtlijn werd aangevuld met nieuwe inzichten (bv rond informatieverstrekking naar brede publiek) en aangepast naar een andere Europese verordening die de classificatie, labelling en verpakking van gevaarlijke stoffen regelt (CLP).

Omdat de richtlijn zowel federale materie (veiligheid) als gewestelijke bevoegdheden (milieu) behandelt, moet de Europese richtlijn in België omgezet worden met instemming van de federale staat en drie gewesten. Dit samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in werking getreden op 10 juni 2016.

Het samenwerkingsakkoord bevat zowel de verplichtingen van de exploitant als van de overheidsdiensten. Het nieuwe akkoord bestendigt tevens het samenwerkingsverband tussen de overheidsdiensten dat werd opgezet onder het voorgaande samenwerkingsakkoord. De brandweerzones blijven aangeduid als beoordelingsdienst van de veiligheidsrapporten van de Sevesobedrijven uit hun zone.

 

Meer info: http://www.werk.belgie.be/acr/

Terug