Belgische handleiding voor brandweerregulatie

De eerste « Belgische handleiding voor brandweerregulatie» voor de operatoren van de hulpcentra 112/100, zal in de loop van volgende week beschikbaar zijn.

 Het doel ervan is dubbel: een pedagogisch instrument om de nieuwe operatoren op te leiden en een dagelijks geheugensteuntje voor het beheer van de brandweeroproepen.

Onder impuls van Daniel Jonas (HC 112/100 Henegouwen) en Hugo Simons (HC 112/100 Limburg) is het project vorig jaar in een stroomversnelling gekomen. Een werkgroep van functioneel leidinggevenden en operatoren van de hulpcentra en vertegenwoordigers van  de brandweerfederaties, gecoördineerd door de Directie 112, werkte samen om  informatie te verzamelen en aanbevelingen te verbeteren. Fabian Croën, projectverantwoordelijke bij de Directie 112: « Ik wil alle betrokken diensten en in het bijzonder de operatoren bedanken voor de uitstekende samenwerking die de uitwerking van de handleiding mogelijk maakte. Tot op vandaag werken de operatoren enkel met een gebeurtenistypelijst. Er bestond al een medische handleiding, maar het is de eerste keer dat een handleiding voor de brandweerbevraging het licht ziet. ».

Behalve deze basistoelichting, kunnen de operatoren ook de eerste veiligheidsinstructies die ze moeten geven aan de oproepers terugvinden. In de bijlage van de handleiding staat bovendien een interessant lexicon met eerder technische brandweerbegrippen.

Dit instrument zal nooit de expertise en het menselijk gezond verstand vervangen, maar biedt een leidraad om brandweeroproepen naar de hulpcentra 112/100 zo goed mogelijk te behandelen.

Bovendien zal de nieuwe brandweerhandleiding een link aanbieden naar de handleiding voor medische regulatie om vlot van de ene naar de andere handleiding te kunnen overgaan.

Elke operator zal nog voor de kerstvakantie een de digitale versie kunnen downloaden op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. « Alle verantwoordelijken van de hulpcentra hebben de uitwerking van de Handleiding gevolgd en kunnen deze gebruiken. Er kunnen ook informatiesessies georganiseerd worden om de operatoren vertrouwd te maken met het gebruik van de handleiding. »

Deze eerste editie van de Belgische handleiding voor brandweerregulatie moet gelijk met de gebeurtenistypelijst evolueren en kan dus geactualiseerd worden. Aarzel niet om uw opmerkingen per e-mail te sturen naar Koen Van Schuerbeeck.

De digitale versie zal beschikbaar zijn tegen 25/12/2015.

Terug