Nieuwe KB opleiding in zicht

Vrijdag 18 september kondigde minister Jambon aan dat het KB opleiding voor de brandweer eindelijk goedgekeurd werd op de ministerraad.

Dit KB opleiding is het sluitstuk van de brandweerhervorming en noodzakelijk om nieuwe opleidingen te kunnen geven en mensen te bevorderen.

BVV heeft altijd constructief meegewerkt aan dit KB. Zo was tijdens de vorige regering al beslist om de opleiding voor het brevet brandweerman op te splitsen, zodat die opleidingen voor vrijwilligers meer haalbaar zouden zijn. Ook mogelijkheid tot e-learning en afschaffing van de 75%-aanwezigheid voor de theoretische vakken waren om dezelfde reden toen al goedgekeurd.

Nieuw onder minister Jambon is de aparte opleiding sergeant voor vrijwilligers en beroeps voor de zogenaamde ‘koude’ taken. Een beroeps moet alle
modules van de koude taken slagen, een vrijwilliger slechts één. BVV
verzet zich dit tweesporenbeleid, maar heeft het KB hiervoor niet willen blokkeren. Ons bekommernis is op de eerste plaats vooruitgaan.

We waren wel verrast over het verlagen van het niveau van de fysieke proeven voor het behalen van het federaal geschiktheidsattest. Dit werd niet voorgelegd op de Hoge Raad voor de Opleiding, waarin de brandweerfederaties en -scholen advies mogen geven. Er werd altijd gezegd dat de wetenschappelijk onderbouwde KUL-proeven eerst gingen geëvalueerd worden.

Wij hopen dat alle cursisten na hun opleiding dan toch nog door de oorspronkelijke testen geraken. Anders wordt dit een verhaal van ontgoocheling, frustratie en veel verloren energie.

Lees het hele verhaal op de website van minister Jan Jambon.

Terug