De vereniging 'Brandweer voor Bolivia' zoekt brandweerinstructeurs

Sinds 1999 zetten (ex)-brandweerlieden met verschillende achtergronden en specialisaties zich in om SAR-Bolivia te ondersteunen. Om Boliviaanse brandweerlieden verder op te leiden zoekt 'Brandweer voor Bolivia' nieuwe vrijwilligers die zich voor collega-brandweermannen willen inzetten.

SAR-Bolivia is een netwerk van vrijwillige hulpverleningsorganisaties verspreid over heel Bolivia. Vanuit België zorgt de 'Vrijwillige Brandweer voor Bolivia' vooral voor praktische en materiële ondersteuning en in zeer kleine mate een financiële ondersteuning.

Voor opleiding en begeleiding is de werking afhankelijk van de vraag die vanuit Bolivia gesteld wordt. Vandaag is de vraag vooral gericht op de vakgebieden duiken, binnenbrandbestrijding, technische hulpverlening en preventie.

Van 7 tot 23 maart 2015 heeft de vereniging Brandweer voor Bolivia een eerste werkbezoek gebracht aan de SAR Bolivia in Cochabamba. Daar werd een samenwerkingsakkoord voor de duur van 5 jaar afgesloten. Er is afgesproken om te werken op 3 prioritaire thema’s: preventie, duiken en binnenbrandbestrijding.

Terug