Fiscale vrijstelling voor ambulanciers: minister schept duidelijkheid

Vrijwillige brandweerlieden genieten tot op zekere hoogte een fiscale vrijstelling op hun vergoedingen. Tot op vandaag was het echter niet duidelijk of deze belastingvrijstelling ook van toepassing is voor vrijwillige ambulanciers die geen brandweerman zijn. De minister van Financiëren Van Overtveldt schept hierin duidelijkheid.

Op een parlementaire vraag antwoordde de minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dat
de fiscale vrijstelling, zoals bedoeld in artikel 38 §1 eerste lid 12° WIB 92, ook "kan worden toegepast op de vergoedingen van de vrijwillige ambulanciers-niet-brandweerman die gegroepeerd zijn in de hulpverleningszones voor zover hun activiteit kadert in de dringende geneeskundige hulpverlening".

> Lees hier het uittreksel van het verslag (pdf) van de parlementaire zitting.

> Lees ook het nieuwsbericht van VVSG

Terug