Volksgezondheid trekt nieuwe werkgroep DGH

Een werkgroep onder leiding van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) moet de dringende geneeskundige hulp in kaart brengen. Aan de werkgroep wordt gevraagd om uiterlijk op 9 oktober 2015 conclusies voor te leggen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon woensdag in de Kamer verklaard. BVV heeft hier ook steeds voor geijverd.

De kosten van de dringende medische hulp lopen zeer hoog op. Als oorzaken wees de minister naar het nieuw statuut van de ambulanciers en het arrest van het arbeidshof, dat beslist heeft dat ook de wachttijd arbeidstijd is. Dat was voordien niet het geval. Ook heeft de vorige regering een omzendbrief uitgevaardigd waarin is bepaald dat er geen verplichte wachten zijn voor vrijwilligers, en tot slot zegt de wet dat dringende medische hulp ook een opdracht van de brandweer is.

Ministers Jambon en De Block hebben de voorzitters van de zones aangeschreven met de vraag om de toestand tijdelijk te beheren als een 'goede huisvader' en hun verantwoordelijkheid te nemen. "Wij erkennen daarin tegelijkertijd dat dit een zeer complexe problematiek is met heel veel spelers op het terrein", zei Jambon. Daarom is er een werkgroep in het leven geroepen, die zich moet buigen over de programmatie van de DGH, een model voor de financiering en een actualisering van de huidige regelgeving.

bron: Belga

Terug