Brief van de minister ivm Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Gezondheid, en Jan Jambon, Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, bezorgden een brief aan de hulpverleningszones. Aan de Nationale Raad voor DGH wordt gevraagd een ad hoc werkgroep op te starten, die tegen het einde van dit jaar een advies kan geven. Lees de brief in pdf.Terug