BW Brugge en BW De Haan - Wenduine melden het overlijden van hun collega Kevin Chalmet

Deze voormiddag heeft Kevin Chalmet in familiekring definitief afscheid genomen van zijn geliefden.

Zijn nakende afscheid en de bijhorende boodschap die hij nalaat zijn niet ongemerkt voorbij gegaan. Zowel zijn bezorgdheid en zijn wensen voor de brandweer in het algemeen als zijn taboedoorbrekende openheid rond zijn levenseinde hebben velen geraakt.

Op zaterdag 15 november om 10u30, zal in het Uitvaartcentrum Lambrecht, A. Rodenbachstraat 14 te Blankenberge een vrijzinnige plechtigheid plaatsvinden.

U kan Kevin geen laatste groet brengen want één van zijn wensen was om zijn lichaam aan de wetenschap te schenken.

Leden van de brandweerdiensten worden in uniform verwacht. Samenkomst aan het uitvaartcentrum.

Geen bloemen noch kransen. Liever schenkt u dit bedrag aan "Make a Wish-foundation" met vermelding: "gift nav Kevin Chalmet" op rekening IBAN: BE83 4093 0351 0115 - BIC:KREDBEBB.

U kunt hier de rouwbrief lezen.

Terug