Permanent vorming KUL Rampenmanagement: Slachtoffergerichte benadering

De KUL wenst de permanente vorming 'Rampenmanagement: Slachtoffergerichte benadering' voor het academiejaar 2014-2015 voor te stellen.

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde, de afdeling Urgentiegeneeskunde, Defensie en het Vervolmakingscentrum voor Verpleegkundigen (NVKVV).


De opleiding heeft als doel de vorming van deskundigen in rampenmanagement. 

U kunt in de folder in bijlage meer informatie vinden.Terug