Regionalisering brandweer opgenomen in compromistekst van verduidelijker Bart De Wever

In de compromistekst die zondag door verduidelijker Bart De Wever naar de zeven onderhandelende politieke partijen werd doorgestuurd, is de regionalisering van de brandweer opgenomen. 

Citaat op pag. 32:

Door middel van de herziening van de desbetreffende artikelen van de Grondwet, zal de nieuwe regering het aan de Gewesten overlaten hun decentrale bestuursorganisatie (meer bepaald de indeling in provincies) autonoom te regelen.

Volgende aangelegenheden worden overgedragen aan de Gewesten:

  • de federale middelen voor grootstedenbeleid, 
  • het veiligheids- en preventiebeleid 
  • de brandweer en de civiele bescherming, exclusief de dringende medische hulpverlening, de centra 112 en Astrid 
De Gewesten worden betrokken bij de organisatie en werking van het federaal crisiscentrum en bij de afbakening van de lokale politiezones en de zones voor dringende medische hulpverlening.


Lees hier de volledige compromistekst.

Terug