Teksten Administratief en Geldelijk Statuut: Aanpassingen met verstrekkende gevolgen voor adequate brandweerzorg!

Het ontwerp KB aangaande het administratief statuut en geldelijk statuut werd zoals gemeld vrijdag 21 februari 2014 in tweede lezing door de Ministerraad goedgekeurd. In bijlage vindt u de beide ontwerpen terug die nu voor tweede lezing andermaal naar de Raad van State vertrokken zijn.

In de teksten zijn belangrijke aanpassingen aangebracht die tegemoet komen aan de vele vragen vanuit het veld. Tegelijk duiken echter ook nieuwe problemen op.

BVV vindt het niet kunnen dat gesnoeid wordt in 2 van de meest elementaire elementen voor het adequaat en veilig uitvoeren van de brandweeropdrachten, en waarbij die verantwoordelijkheid doorverwezen wordt naar de zone nl de reeds in gunstige zin aangepaste regeling inzake fysieke paraatheid en de halvering van het aantal verplichte jaarlijkse bijscholingsuren.

Dat een uur bijscholing per week als te veel beoordeeld wordt, dat eenvoudige proeven zoals het bestijgen van een ladder of het slepen van een slachtoffer als problematisch beschouwd wordt, tast niet alleen het beeld van de brandweer aan, maar schaadt ook het vertrouwen van de burger in de brandweer.

BVV vraagt de minister om bij de derde lezing alsnog aan te dringen bij haar collega ministers om minimale basiscompetenties inzake hulpverlening te verankeren in het Koninklijk Besluit. Dit niet alleen omwille van de veiligheid en het welzijn van de brandweerlieden, maar vooral om een correct antwoord te geven op hulpvragen van de samenleving.

BVV zal de minister eerstdaags informeren over de nieuwe problemen die in de voorliggende ontwerpteksten geslopen zijn.

 
Terug