Stand van zaken administratief en geldelijk statuut 14/02/2014

UPDATE 21/02/2014: Vandaag werd in tweede lezing het administratief- en geldelijk statuut door de Ministerraad goedgekeurd.

De brandweerfederaties zijn op 12/02 ontvangen op het kabinet. Daar zijn we op de hoogte gesteld van de aanpassingen aan het administratief en geldelijk statuut.

 

De meeste aanpassingen zijn een gevolg van het advies van de Raad van State.

De testen inzake fysieke geschiktheid zijn terug opgenomen.

Er is een recht op toelage voor onregelmatige prestaties voor de vrijwilliger opgenomen. 

 

Er zijn een aantal aanpassingen in het Boek Overgangsbepalingen:

  • voor de officieren die geen houder zijn van een diploma van niveau A;
  • voor het beroepspersoneelslid ivm het behoud van verlof, i.v.m. het behoud van de vervroegde uitbetaling van de wedde en het behoud van de hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, berekening van de eindejaarspremie ten persoonlijke titel;
  • voor het moment waarop de eerste evaluatie van de fysieke geschiktheid plaatsvindt.

De teksten van de besluiten zijn in aanpassing (vooral opmerkingen van de Raad van State). De teksten van het ontwerp-KB opleiding en het statuut van de ambulancier zijn in opmaak.

De teksten van de Ontwerp K.B.'s inzake het administratief statuut, inzake het geldelijk statuut, inzake de bepaling van de verdeelsleutel van de federale dotatie en inzake de bepaling van de berekenings- en betalingsmodaliteiten van de gemeentelijke dotaties worden straks overlegd in Interkabinettenoverleg, voor de agendering op de Ministerraad van 21 februari 2014.

 

Terug