Brand'NIEUW'statuut: Weddenschalen basis en middenkader beroeps & prestatievergoedingschaal bwm vrijwilliger.

Het ontwerp van geldelijk statuut voert nieuwe weddeschalen in voor de beroepsbrandweerlieden en een nieuwe berekeningswijze voor de prestaties van de vrijwilligers.

Deze zijn terug te vinden in de bijlage 1 en 2 van het ontwerp koninklijk Besluit.

Tabellen lezen is echter niet eenvoudig. Deze vergelijken met de huidige situatie is nog minder voor de hand liggend.

Daarom vindt u in bijlage een aantal pagina’s waarbij een simulatie wordt gemaakt tussen oud en nieuw, voor de beroepsgraden brandweerman, korporaal, sergeant en adjudant.

Tevens is er een eerste simulatie voor vrijwillig brandweerman toegevoegd. De andere graden van vrijwillig basis- en middenkader volgen later.

De bedragen zijn geïndexeerd (1,6084) wat een vergelijking met de huidige verloning eenvoudiger maakt.

Het gaat bovendien over de basisverloning zonder bijkomende voordelen.

Onderaan de tabellen treft u tevens de gecumuleerde winst tussen oud en nieuw en dit voor de eerste 28 jaar van de loopbaan, er van uitgaand dat een optimaal traject gelopen wordt zoals dit uitgeschreven is in het geldende en in het ontwerp van nieuw Koninklijk Besluit.

BVV hoopt hiermee iets meer klaarheid te hebben geschept in het verloningsvraagstukTerug