Correcte, eerlijke en degelijke informatie blijft ons streefdoel, maar het is niet makkelijk...

Opnieuw gaan er nieuwe versies rond van het administratief en geldelijk statuut. Deze zijn opgemaakt na de Ministerraad, op datum van 16 december 2013.

De teksten werden op het laatste ogenblik verzonden aan de syndicale organisaties om besproken te worden op het syndicaal overleg Comité C.

Noch de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en de brandweerfederaties werden hiervan op de hoogte gebracht.

Het overleg Comité C stond gepland op dinsdag 17 december, maar is ondertussen woensdag en donderdag verder gezet.

Op deze manier wordt het uiterst moeilijk om iedereen duidelijk en correct te informeren.

BVV vraagt uitdrukkelijk aan de minister om het overleg met alle betrokken partijen op geordende wijze te organiseren.

Lt.-Kol. Chris Addiers

Voorzitter BrandweerVereniging Vlaanderen

 

Terug