Brandweer Antwerpen wint Belgische Brandpreventieprijs 2013

Brandweer en Familiehulp: de intermediaire aanpak voor Brandveilig SamenLeven

Brand discrimineert. Ouderen, mensen met een lage socio-economische status en kinderen hebben meer kans op in aanraking te komen met brand. Dit project richt zich vooral op ouderen,mensen die nog vasthouden aan oude gewoontes, vaak verouderde installaties bezitten, zich minder bewust zijn van (brand) gevaarlijke situaties en minder mobiel zijn.

Brandweer Antwerpen werkte een lespakket uit en koos vervolgens voor een intermediaire aanpak waarbij de kennis wordt overgedragen aan een organisatie die voeling en contact heeft met de te bereiken doelgroep. Familiehulp zone Antwerpen ging graag in op ons aanbod en stuurde hun zorgverleners in opleiding naar onze kazerne voor een halve dag les brandpreventie. De zorgverleners van Familiehulp komen vooral thuis bij ouderen maar bieden ook zorg en hulp na een bevalling of operatie.

Voor medewerkers van Familiehulp is een vertrouwensrelatie opbouwen met de klant een basisprincipe. Door die vertrouwensrelatie dragen zij hun opgedane kennis over brandveiligheid met veel succes over aan de mensen die ze verzorgen.

Familiehulp Antwerpen overtuigde bovendien haar directie om het lespakket op te nemen in de algemene vorming van alle zorgverleners van Familiehulp in Vlaanderen. Hierdoor kreeg het project een aanzienlijke olievlek-effect. Het lespakket zal op termijn aan zo'n 12000 medewerkers van Familiehulp worden gegeven. Elk van deze medewerkers komt bij een twintigtal gezinnen thuis.

Brandweer Antwerpen gaat nu op zoek naar nieuwe partners voor dit project. Het lespakket staat ter beschikking van alle korpsen en wordt in 2014 nog aangevuld met begeleidende films.

Voor meer informatie, neem contact op met Veerle De Decker.

Terug