Brandweerzone Fluvia sleept Fireforum Award in de wacht

De hulpverleningszone Fluvia heeft met haar FAST-project een Fireforum award in de categorie “hulpverleningszones en brandweerkorpsen” in de wacht gesleept.

De Award is de bekroning voor zij die voor of achter de schermen ook maar op een of andere manier een bijdrage leveren om dit project vorm te geven. Op die manier werken zij mee om de burger te geven waar hij recht op heeft: een snelle en adequate hulpverlening.

FAST-project van Fluvia

De hulpverleningszone Fluvia had met haar FAST-project een dossier ingediend om genomineerd te kunnen worden voor een Fireforum Award, wat ook lukte. “Nominatie was al een erkenning op zich”, stelt Antoon Breda, systeembeheerder, “de externe aandacht uit onverwachte hoek was voor alle medewerkers en mezelf een hele opsteker.”

Philip Stichelbaut, projectleider duidt het project als volgt: “Het project beoogt de burger een gelijke brandweerdienstverlening te garanderen binnen de territoriale grenzen van de hulpverleningszone. Dit houdt in dat de burger de hulpverlening bekomt zoals deze door de minister werd aanbevolen in het kader van zonale werking. Door de eigenheid van de hulpverleningszone, 16 van de 17 posten zijn zuiver vrijwilligersposten zonder permanentie, varieert het aantal beschikbare mensen elk moment van de dag. Hierdoor varieert ook het aantal middelen dat een post kan leveren in het kader van de dienstverlening.” De kapitein vervolgt: “Het innoverende aspect bij onze zonale alarmeringsterminal bestaat net uit het feit dat bij een interventie de uitruk wordt bepaalt in functie van de oproep en de beschikbare mensen en middelen uit verschillende posten.”

“Slachtoffers van brand, verkeersongeval… genieten sinds de invoering van het principe van de ‘snelste adequate hulpverlening’ de garantie dat de snelste hulpdienst gealarmeerd wordt. Echter leidde dit in de praktijk tot dubbele uitrukken: zowel de snelste als de bevoegde brandweerdienst kwamen ter plaatse ( als dit twee verschillende diensten waren ).” verduidelijkt Philip Stichelbaut, “de operationele vertaling van het begrip adequaat is niet zo evident. Door een standaard te definiëren voor het begrip adequaat kon dit in het FAST-systeem geprogrammeerd worden. Een garantie van een gelijke dienstverlening over het ganse grondgebied is hiermee gerealiseerd.”  

“Daar de hulpverleningszone nog geen volwaardige rechtspersoonlijkheid heeft, hebben we een overeenkomst gesloten tussen de 14 gemeenten van de hulpverleningszone om deze uitruk over alle gemeenten gelijk te schakelen,” stelt voorzitter Claude Croes. Ere-Kapitein Guy Pollet geeft mee: “Volgens simulaties die ik samen maakte met Frank Maes werd de winst die geboekt wordt door het afschaffen van deze dubbele uitruk geraamd tussen de 75.000 en 100.000 euro per jaar. De burgemeesters waren snel akkoord om de afschaffing van de identieke dubbele uitruk vast te leggen in een overeenkomst.”

“Doordat de alarmering op het niveau van de hulpverleningszone gecentraliseerd wordt, vormt dit een basis van informatie waardoor risicoanalyse van de recurrente risico’s op termijn mogelijk wordt”, verduidelijkt coördinator Tom Dekeyser.  “Daarnaast maakt het feit dat elke vrijwilliger zijn status (beschikbaar – onbeschikbaar) dient te registreren in het systeem, het mogelijk dit in statistieken te gieten en de menselijke en materiële slagkracht in kaart te brengen. Het geconsolideerde aspect zorgt voor een ‘online’ – live status van de middelen binnen de ganse hulpverleningszone,” besluit centralist Jan Vandevelde, “een belangrijke meerwaarde als versterking moeten gedispatcht worden.”

Voorzitter Claude Croes en ondervoorzitter Marc Doutreluigne besluiten in koor: “wij zijn bijzonder trots dat Fluvia zich met zo’n project aan de kop van het peloton zet. Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar aan iedereen die zich inzet voor de hulpverleningszone en in het bijzonder voor dit project.”

Met dank aan Zone Fluvia voor de tekst.

Terug