12 JULI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, bl. 48138.

Volg hier de link naar de pagina in Het Staatsblad.Terug