Focus op de hervorming nr 57: Regelgeving voor de brandweer

Sinds vrijdag 8 februari 2013 staat er opnieuw een geactualiseerde “regelgeving voor de brandweer” online op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Dit is een verzameling van alle wetten, besluiten en omzendbrieven betreffende de organisatie van de brandweerdiensten die momenteel van kracht zijn.

Bron: Focus op de hervorming nr 57 van 28/07/2013

Terug