Tijdschrift 'De brandweer(m/v)'

Nieuwe operationele procedures, veranderingen in materieel, recente wet- en regelgeving: de brandweer is volop in beweging.

Om voortdurend mee te zijn met deze laatste ontwikkelingen, is er het tijdschrift De Brandweer(m/v).

Dit vaktijdschrift verschijnt 5 maal per jaar en brengt actuele informatie voor het brandweerpersoneel en andere partners in het brandweerveld. 

Een abonnement op De Brandweer(m/v)

Ook als niet-lid kan u een jaarabonnement nemen. De kost hiervoor bedraagt 42,35 euro (incl. btw). Stuur ons een mailtje en vermeld daarin uw naam, voornaam en adresgegevens. Voor oudgedienden, jeugdbrandweer en leden van hulpverleningsdiensten die het vakblad thuis wensen te ontvangen komt dit op 22,94 euro (incl. btw).

Adverteren in De Brandweer(m/v)

U wil als leverancier via een advertentie uw producten/diensten bekendmaken bij meer dan 12.000 geadresseerde lezers? Dat kan. Stuur ons een mailtje voor meer informatie. 

U vindt hier de informatiefolder over het adverteren in het tijdschrift.

Contacteer ons per mail

Lees De Brandweer(m/v) online